Маҳсулотни оҳирги қайта ишлаш цехи

image

Завод Фишер-Тропш реакторининг тозаланган маҳсулотини қайта ишлаш ва LPG маҳсулотлари, нафта, керосин ва дизель ёқилғисини олиш учун парафинли углеводородларни фракцияларга ажратиш учун мўлжалланган.
Фишер-Тропш парафин, дистиллаш устунлари тагликлари ва водород таркиби ва водородга бой айланма газ аралашмаси узун углеводород занжирлари ёрилиб, изомеризация қилинадиган керосинли гидрокрекинг реакторига юборилади. Ёрилган керосин ва углеводород конденсати водородга бой муҳитда парафин бўлмаган барча компонентларни тўйинган углеводородларга айлантириш учун гидротозалаш реакторига юборилади. Кейин реактор маҳсулотлари совутилади, ажратилади ва реаксияга киришмаган водород яна гидрокракерга қайтарилади. Суюқ маҳсулотлар GTL дизель, GTL керосин ва GTL нафтага бўлинади, сўнгра сув совутгичларида совутилади ва тайёр маҳсулотни сақлаш танкларига юборилади. Реакцияга кирмаган мой яна гидрокракерга юборилади. GTL дизель ёқилғиси паст ҳароратларда дизел маҳсулотининг керакли оқим хусусиятларига еришиш учун изодепарафинизация реакторида қўшимча ишлов берилиши мумкин. GTL нафта алоҳида устунда барқарорлаштирилади.